Avís legal

El lloc web i el domini HYPERLINK «https://centreesportiuctlabisbal.com» centreesportiuctlabisbal.com corresponen al Club de Tennis La Bisbal d’Empordà (en endavant el Centre Esportiu), amb CIF G17102732, domicili a la Carretera Castell d’Empordà, s/n, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), telèfon 972 64 55 68 i adreça electrònica centreesportiu@centreesportiuctlabisbal.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen al Centre Esportiu o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Centre Esportiu presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. El Centre Esportiu autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a https://www.centreesportiuctlabisbal.com la pàgina d’inici del lloc web. El Centre Esportiu es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a HYPERLINK “https://centreesportiuctlabisbal.com/” https://centreesportiuctlabisbal.com/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que el Centre Esportiu actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això el Centre Esportiu manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a el Centre Esportiu fins a la seva contractació expressa.
El Centre Esportiu es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
El Centre Esportiu no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.